సక్షమ్ నేత్రదాన వారోత్సవాలు (19.02.2019- 27.02.2019)

గురూజీ కి ఘన నివాళి – సక్షమ్ నేత్రదాన వారోత్సవాలు (24.02.2019) ఆదివారం నాడు నెల్లూరు లో స్థానిక కస్తూరిదేవి గార్డెన్స్ లో తీర ప్రాంత గ్రామ

Read more

Shri Madhavrao Sadashivrao Golwalkar Guru JI Centenary Celebrations at Vinjamur

సక్షమ్ ఆధ్వర్యంలో గురూజీ జయంతి వేడుకలు వింజమూరు, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా. ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈ సంవత్సరం కూడా పరమ పూజనీయ శ్రీ

Read more